Verdieping Westerschelde duurder

Dat concluderen de Nederlandse Algemene Rekenkamer en het Rekenhof van België in een onderzoeksrapport.
Nederland en Belgie sloten in 1995 een verdrag over de verdieping om de haven van Antwerpen toegankelijker te maken. De extra kosten zullen vooral voor rekening komen voor Vlaanderen, schrijven de rekenkamers.
Volgens het rapport is sprake van onduidelijke declaraties, onduidelijke afspraken en slechte financiële controle. De verdieping wordt met name ook duurder door de vele scheepswrakken die moeten worden geruimd en door werkzaamheden voor natuurherstel.
Een nieuw verdrag over kosten voor wrakkenruiming zou 70 tot 200 miljoen gulden extra kunnen vergen.