Geen doseerinstallatie op landweg

Zo'n installatie bestaat uit metalen platen die uit de weg komen als er veel verkeer over de weg rijdt.
De weg is een sluiproute voor auto's. Fietsers lopen daar gevaar. Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft besloten dat het niet verstandig is de installatie nu al op dat traject te plaatsen.
Gebruikers bleken veel moeite te hebben met het plan. Er komen nu drempels en een lagere maximumsnelheid.