"Geen giftige stoffen in olie"

Dat is onderzocht nadat een vogelopvangcentrum in Friesland had gesuggereerd dat in de olie kankerverwekkende stoffen zou zitten.
Een opvangcentrum op Texel besloot daarop om uit voorzorg alle daar ondergebrachte Franse olievogels te doden. Ook bij vogelopvangcentrum De Mikke in Middelburg zijn besmeurde vogels uit Frankrijk ondergebracht.