Illegale stortplaatsen ontdekt

De controle werd uitgevoerd door de gemeenten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waterschap de Zeeuwse Eilanden en de politie.
Op de stortplaatsen zijn autobanden, asbest, puin en huishoudelijk afval gevonden. Tijdens de controle is ook iemand betrapt op het verbranden van plastic buizen, isolatiemateriaal en dakbedekking.
Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. Hij krijgt een week de tijd om het afval op de goede manier af te voeren.
Verder moet hij een deel van de grond verwijderen omdat die grond door het stoken verontreinigd is.