Onrust door nieuwe vogelrichtlijn

De richtlijn houdt in dat grote delen van Zeeland worden aangewezen tot beschermingsgebied voor vogels.
Alle grote wateren zullen onder dat besluit vallen. Het plan is opgezet door de Europese Unie, die vindt dat vogels beter moeten worden beschermd.
De Zeeuwse Milieufederatie, ZMF, is een groot voorstander van de nieuwe vogelrichtlijn.