Provincie nog bezorgd over ambulances

Daarom is er een brief uitgegaan naar de Tweede Kamer, waarmee de provincie de minister alsnog onder druk wil zetten.
De minister heeft na acties 1,7 miljoen gulden extra vrijgemaakt. De provincie zegt bijna vier miljoen per jaar extra nodig te hebben.
Dat geld is nodig om ambulances binnen de wettelijk gestelde termijn van vijftien minuten op de plaats des onheils te hebben. Dat wordt in deze provincie vaak niet gehaald.