"Reactie Vogelrichtlijn overdreven"

De richtlijn is een wet, waardoor 80 procent van de Nederlandse wateren en 20 procent van het land een speciaal beschermd gebied wordt voor vogels.
De ZMF is daar voor. Tegenstanders van de nieuwe richtlijn, waaronder veel Zeeuwse recreatieondernemers, vinden dat de Vogelrichtlijn ernstige schade toebrengt aan de Nederlandse economie.