Parochies blijven zelfstandig

Er komt per 1 januari 2001 wel één interparochiale vereniging, die de personele zaken en het pastoraal beleid binnen de parochies gaat begeleiden.
De kerk- en parochiebesturen hun goedkeuring gegeven. Vijf jaar geleden leek het er nog op dat de parochies zouden moeten fuseren.
Een werkgroep is nu tot de conclusie gekomen dat de parochies zelfstandig kunnen blijven.