Plannen van deze tijd voor Hulst

Tijdens de presentatie van de plannen reageerde het gemeentebestuur van Hulst op de meeste plannen een beetje argwanend.
De studenten vinden dat er meer parkeerplaatsen moeten komen aan de rand van het centrum en de skyline moet verrijkt worden met hoogbouw.