Technocentrum voor onderwijs

Het centrum wil scholen meer van elkaars diensten gebruik laten maken, en bedrijven meer betrekken bij het Zeeuwse onderwijs.
Nu weten bedrijven vaak niet wat een school voor een bedrijf kan betekenen, aldus centrum-bestuursvoorzitter Buijs. Het centrum krijgt een kantoor in Vlissingen.
Het ministerie van Onderwijs geeft een subsidie van 2,5 miljoen gulden. Ook de provincie en de gemeente Vlissingen dragen bij.