Meer geld Roosevelt Studie Centrum

In het centrum worden Amerika-studies verricht.
De academie prijst het centrum, maar vindt het te kwetsbaar door het aantal van maar zeven medewerkers. De provincie heeft als eerste extra geld beloofd en wil nu ook meer geld van de academie, die verantwoordelijk is voor het Centrum.
Bløf is de slotact van het volksfeest in Vlissingen op 5 mei.