"Excuses paus laat maar terecht"

Zondag zal Paus Johannes Paulus II in Rome vergeving vragen voor alle zonden die de katholieke kerk de afgelopen tweeduizend jaar heeft begaan.
Tijdens de jodenvervolging zweeg de katholieke kerk bijvoorbeeld, maar ook de verbranding van ketters wordt als zonde gezien. Aanleiding voor het vragen van vergeving is het katholieke jubeljaar 2000.