"Afschaffen Pachtwet catastrofe"

Dat zegt de Zeeuws-Vlaamse afdeling van de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers.
Nu voorkomt de Pachtwet dat een landeigenaar de pacht na een paar jaar kan opzeggen en kan het gepachte land van vader op zoon overgaan. Met het afschaffen van de wet is dat mogelijk voorbij.
Pachters kunnen dan ook geen grote investeringen doen en hierdoor kan verpaupering ontstaan. lw: verlangen van de pachters In mei wordt het voorstel om de Pachtwet af te schaffen behandeld in de Tweede Kamer.