Regels voor meer duingebieden

Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft besloten dat de zogenoemde strafverordening voor bescherming van de zeeweringen uit te breiden.
In de praktijk komt het neer op meer verboden die op grond van de verordening gelden. Als de algemene vergadering van Zeeuwse Eilanden de nieuwe verordening in april aanneemt, treedt zij per 1 juni in werking.