Huizenbouw Middelburg afgeblazen

De gemeenteraad wees maandag het plan van burgemeester en wethouders af.
Bewonersvereniging De Vijf Ringen was altijd tegen de plannen, omdat die volgens haar niet in monumentenstad Middelburg passen. Als de raad toch akkoord ging, dan zouden de omwonenden alle juridische middelen aangrijpen om de huizenbouw tegen te houden.