Fiat Noord-Beveland voor werk brug

De provincie ging ervan uit dat de renovatie van de brug niet ingrijpend was en dat daarom geen vergunning nodig was, maar de twee gemeenten waren het daarmee oneens.
Noord-Beveland besloot geen vergunning meer te eisen, omdat vertraging bij het werk het algemeen belang niet dient.