Nieuw college pakt taken Spahr af

De burgemeester, moet zijn energie nu onder meer steken in jumelages, het stadsgewest en openbare orde en veiligheid.
VVD-wethouder Van Dijk-Sturm neemt de portefeuille Communicatie over van Spahr van der Hoek. Economische Zaken, voorheen ook een taak van de burgemeester, gaat naar Luitwieler.