Kerncentrale test nieuwe container

De container is nodig omdat de kerncentrale haar gebruikte splijtstofelementen voortaan per trein wil vervoeren naar de opwerkingsfabriek in Frankrijk.
De container wordt onderzocht door medewerkers van het ministerie van VROM. De komende weken volgen proeven in de centrale zelf.
Medewerkers van de centrale krijgen een opleiding hoe ze de nieuwe container moeten beladen. Eigenaar van de kerncentrale Borsele, EPZ, en het ministerie van VROM, beginnen morgenochtend met het testen van een speciale lege container bedoeld voor het transport van gebruikte splijtstofelementen.
De 75.