Oudheden komen boven in M'burg

Bij graafwerkzaamheden aan de Hagepreekgang kwamen een deel van een zestiende eeuwse stadsmuur en een restant van een verdedigingstoren bloot te liggen.
Zo'n toren is nooit eerder gevonden in Middelburg. Van de stadsmuur is dit het vierde stuk dat is ontdekt.
Voor medewerkers van de Provinciale Archeologische Dienst was dit een verrassing. De vondsten worden weer begraven.