Veel boeren gebruiken Internet

Vorig jaar voorspelde het Centraal Bureau voor de Statistiek nog dat in 2001 22% van de boeren een aansluiting zou hebben.
De meesten gebruiken Internet voor informatie over producten, subsidies, regelgeving en het weer. De handel via Internet is nog gering.
De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie begint overigens een cursus voor boeren die de elektronische snelweg opwillen.