Minimabeleid Tholen scoort slecht

Dit blijkt uit een onderzoek van de FNV.
De gemeente wijt het resultaat aan een misverstand. Wethouder Moerland vermoedt dat het vragenformulier van de FNV per abuis verkeerd is ingevuld.
De FNV onderzoekt ieder jaar het armoedebeleid van de Nederlandse gemeenten. .