Middelburgse wegen worden aangepast

Het gaat om de aanleg van extra rijstroken en een aanpassing van de verkeerslichteninstallatie op de hoofdroute vanaf de Schroebrug tot aan het centrum van de Zeeuwse hoofdstad.
Om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken worden sommige werkzaamheden 's nachts uitgevoerd. Waar nodig wordt het verkeer omgeleid door middel van borden.