RPF/GPV verder als Christenunie

Volgens fractievoorzitter Van Ginkel gaat het niet alleen om een naamswijziging.
Alle standpunten uit het verleden zullen nog eens tegen het licht gehouden worden. Wat Van Ginkel betreft, een nieuwe partij.
Daarmee komt een einde aan het tijdperk, dat de RPF en de GPV als lijstverbinding optraden.