Kleine overwinning in asbestzaak

Zo noemt oud-vakbondman Hendriks uit Oost-Souburg de uitspraak van de Hoge Raad over de verjaringstermijn voor asbestslachtoffers.
De Hoge Raad bepaalde vrijdag dat in uitzonderlijke gevallen slachtoffers van asbest of hun nabestaanden na de verjaringstermijn van 30 jaar toch nog schadevergoeding kunnen krijgen.