Pleidooi voor discussie herindeling

De fractie schrijft dat in een brief aan het provinciebestuur.
Een landelijke stuurgroep heeft een rapport opgesteld over nut en noodzaak van herindelen. Ook Zeeuws-Vlaanderen is daarbij bekeken.
Dat rapport wordt op dit moment bestudeerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.