Meer muskusratten op Schouwen

De afgelopen maanden zijn op Schouwen 104 ratten gevangen, vorig jaar waren dat er 15 in dezelfde periode.
In Zeeuws-Vlaanderen zijn circa 12.000 ratten gevangen in het eerste kwartaal van dit jaar. Vorig jaar waren dat er zo'n 9000.
De oorzaak van de toename in Zeeuws-Vlaanderen is dat er meer rattenvangers zijn. In de rest van Zeeland zijn de.