Herstel kademuur Goes valt duur uit

Dit betekent een tegenvaller van bijna tweeëneenhalf miljoen gulden voor het gemeentebestuur.
Terwijl was gerekend op een bedrag van ruim drieëneenhalf, gaat de restauratie bijna zes miljoen kosten. Goes doet een beroep op de Rijksdienst voor de Monumentenzorg voor extra subsidie.
Het restaureren van de oude kademuren is nog niet begonnen.