Kamer ingelicht over Reimerswaal

Hij deed dat met een jaarverslag over 1999.
Daarin staat dat Reimerswaal zich in de laatste maanden van 1999 nog niet aan de regels hield. Dit jaar wordt Reimerswaal nog steeds in de gaten gehouden door het ministerie van VROM.
De inspectie van het ministerie kan niet bevestigen dat alles nu wel volgens de regels verloopt.