Museum Goes te amateuristisch

Om meer bezoekers te trekken moet de collectie professioneler worden gepresenteerd.
Daarvoor is ongeveer een half miljoen gulden nodig. Bestuursvoorzitter Van der Zaag heeft een haalbaarheidsonderzoek aangekondigd.
Van der Zaag gaat ervan uit, dat alle Bevelandse gemeenten eraan meebetalen.