Leger en marine poetsen imago op

Defensie wil, in het kader van het project 'meer kleur in uniform' allochtone jongeren voor werk in de krijgsmacht interesseren.
Bij veel ouders van allochtone jongeren, die een belangrijke rol spelen in de uiteindelijke keuze voor een baan, bestaat volgens sergeant majoor Mes van de marine een verkeerd beeld over werk bij het leger.