Dominee Terneuzen preekt het best

Stap streed dit weekend met vier andere dominees in de Grote Kerk in Naarden om de titel.
Uit 185 ingezonden preken werden er vijf door dagblad Trouw genomineerd voor de preekwedstrijd. Stap is pastor in ziekenhuis De Honte in Terneuzen.
De pastor heeft een chronische darmziekte. Zijn ervaringen met zijn ziekte verwerkte hij in zijn preek.
Toen de inbraak werd ontdekt, was het in het gebouw een grote ravage.