Four Freedoms uitgereikt in M'burg

De Four Freedoms Award ging dit jaar naar Martti Ahtisaari.
De Freedom of Speech werd uitgereikt aan Bronislaw Geremek. Dame Cicely Saunders kreeg de Freedom of Religion.
De Freedom from Want ging naar M.S. Swaminathan. De Freedom from Fear tot slot was bestemd voor Louise Arbour.
zie ook tt126 & tt127.