Recordjaar voor haven Vlissingen

De verwachtingen voor 2000 zijn nog hoger gespannen.
Dat staat in het jaarverslag. Vergeleken met 1998 ging de winst na belastingen met een kwart omhoog tot 5 miljoen gulden.
Ook de behandelde hoeveelheid lading en de bruto-omzet stegen naar recordhoogte. De directie kondigt aan dat dit jaar nieuwe records zijn te verwachten.
De eerste vijf maanden laten zien dat de groei doorzet.