Meer klachten over gezondheidszorg

Het aantal klachten is met ongeveer 20 procent toegenomen.
Volgens de patiëntenorganisatie Het Klaverblad klagen mensen in Zeeland vooral over de wachtlijsten van de ziekenhuizen en de thuiszorg. Over de bereikbaarheid van bijvoorbeeld huisartsen en ziekenhuizen wordt minder geklaagd.