Wethouders zijn gedrag Spahr beu

Ze willen dat hij op zoek gaat naar een andere baan.
Dat schrijven zij in een brief. Volgens de wethouders berokkent het optreden van de burgemeester schade aan de verhoudingen binnen het college en aan de relatie met andere gemeenten.
Als direct gevolg wordt het niet doorgaan van de gezamenlijke huisvesting voor politie en brandweer, het veiligheidshuis, genoemd.