Provincie praat over herindeling

Dat is vrijdag duidelijk geworden in een commissievergadering van het provinciebestuur.
De grote partijen VVD, CDA en PvdA en Gedeputeerde Staten gaan ervan uit dat er van de zeven gemeenten nu uiteindelijk drie overblijven: Oost-, Midden- en West-Zeeuws-Vlaanderen. Officiële besluiten zijn overigens nog niet genomen.