Hulst bestrijdt overlast posters

De gemeente Hulst wil dat niet langer accepteren.
Het gaat vaak om zelfgemaakte affiches, die wekenlang blijven hangen. Bij ernstige vervuiling zullen de aanplakbiljetten door de gemeente worden verwijderd.
De rekening daarvoor zal naar de maker van de affiches worden gestuurd.