VOMI krijgt geen monument in Tholen

De VOMI wil een plaquette met daarop de namen van de gesneuvelde militairen uit de huidige gemeente Tholen.
Die plaquette moet volgens de VOMI bij het 4 mei-monument in Tholen komen. Volgens B en W van Tholen kan dat daar niet omdat dat monument juist ter herdenking is van iedereen die gesneuveld is voor de vrijheid.