Vlissingen pakt problemen bieb aan

Al jaren achtereen heeft de openbare bibliotheek tekorten op de begroting en daar moet nu zo snel mogelijk een eind aan komen.
Of de bibliotheek de aangevraagde extra subsidie van jaarlijks 136.000 gulden krijgt, is nog onzeker. Eerst wil Vlissingen meer duidelijkheid hebben over de financiën van de bibliotheek.