Boeren in onzekerheid over subsidie

Ze hebben een aanvraag ingediend voor extra subsidie voor akkerranden, maar of deze gehonoreerd wordt door het ministerie van Landbouw is niet duidelijk.
Door grote belangstelling voor de regeling, is er bijna geen geld meer. Vroeger konden boeren hun subsidieaanvraag via de provincie regelen, sinds vorig jaar moeten ze aankloppen bij het Rijk.