Sociaal plan bij Vitrite Middelburg

Voor 90 personeelsleden wordt ander werk gezocht.
Een kwart van de werkgelegenheid gaat verloren. Woordvoerder Cuperus van FNV Bondgenoten verwacht dat door her- en bijscholing iedereen binnen Vitrite kan worden herplaatst.
De bonden leggen het sociaal plan maandag met een positief advies voor aan de achterban.