Provincie zoekt besteding meevaller

Het is een voorbeeld van hoe het dagelijks bestuur van de provincie een meevaller van 30 miljoen volgend jaar wil besteden.
Verder zijn miljoenen guldens opzijgezet voor werkgelegenheid en infrastructuur. Daarnaast trekt de provincie 1,2 miljoen uit voor een strategische visie, om na te gaan waar Zeeland wat de inwoners betreft in de toekomst naar toe moet.
Te denken valt aan wonen, werken en recreëren.