Gesprek over Spahr vruchteloos

Van Gelder nodigde hen uit nadat de vier Middelburgse wethouders het vertrouwen in burgemeester Spahr van der Hoek opzegden en geen behoefte hadden aan een bemiddelingspoging.
Donderdag is er een extra raadsvergadering in Middelburg. Een meerderheid van de raad zal dan waarschijnlijk instemmen met een motie van wantrouwen tegen Spahr.