Nieuw milieubeleid Zeeland op komst

Daarvoor is ruim een miljoen gulden uitgetrokken.
Woensdagmiddag werden die plannen gepresenteerd. De provincie wil onder meer het energieverbruik flink verminderen en meer windenergie produceren.
Verder moeten vooral bedrijven zich aan strengere regels houden om het energieverbruik te beperken.