Apparaat voor perslucht bij rampen

De container wordt ingezet bij grotere calamiteiten.
Met het apparaat kunnen ter plekke persluchtflessen worden gevuld en hoeft de brandweer daarvoor niet terug naar de kazerne. Verder beschikt de container over een aggregaat, waarmee bijvoorbeeld de installatie van een kippenstal draaiende kan worden gehouden in geval van stroomuitval.