Zeeland-Noord bundelt klachten

Een bewoner of een familielid met een klacht komt eerst bij de klachtenbemiddelaar van het eigen verpleeg- of verzorgingshuis.
Komen zij er samen niet uit dan is er de klachtencommissie voor heel Zeeland, op Zeeuws-Vlaanderen na. De commissie behandelt de klacht en doet een bindende uitspraak.