Zeeuwse Landschap rekent zich rijk

Stichting Groninger Landschap had 11.000 begunstigers een boekje met een acceptgiro voor een vrijwillige bijdrage gestuurd.
Per abuis stond op de acceptgiro het gironummer van de Zeeuwse stichting. De Zeeuwen voerden eenzelfde soort actie en zagen het geld binnenstromen.
Het bedrag, bijna een ton, wordt teruggestort.