Aantal vacatures blijft toenemen

In totaal zijn er nu 10.000 vacatures.
Zestig procent van het totaal wordt bij Arbeidsvoorziening aangemeld. De vacatures blijven langer openstaan dan voorheen.
Zij komen voor het grootste deel voor in de horeca, de zakelijke dienstverlening en in de bouw. Landelijk bereikt het aantal vacatures dit jaar een recordhoogte van 1 miljoen.