Tekort bij spoedeisende hulp Goes

De afdeling kampt met een tekort aan personeel.
Alleen patiënten die met spoed hulp nodig hebben en patiënten die zijn doorverwezen door de huisarts worden geholpen. Het ziekenhuis kampt al een tijd met een tekort aan de zogeheten poortartsen.
Dat zijn artsen die bij de spoedeisende hulp de eerste opvang en behandeling beoordelen.