Provincie akkoord met herindeling

Volgens onderzoek van een stuurgroep moet het gebied worden opgedeeld in een westelijk deel, een middenstuk en een oostelijk gedeelte.
De provincie wil dat Axel, Terneuzen en Sas van Gent samen een sterke gemeente worden. Het Rijk heeft nog geen groen licht gegeven voor het plan.
Gedeputeerde Poppelaars verwacht dat de minister van Binnenlandse Zaken na de zomervakantie met een standpunt komt.